Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s. poskytuje odberateľom kompletný sortiment tehliarskych výrobkov – pálené murovacie materiály pre obvodové murivo TERMOBRIK, pálené murovacie materiály pre priečky, materiál pre ostatné murivo. Na zabezpečenie komplexnosti ponúkaného sortimentu Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s. vyrába aj keramické nosníky s priestorovou výstužou, keramické stropné vložky a keramické preklady.
 
Medzi služby stavebnín HACH stav, Kaplna patria:
 - bezplatná doprava keramických výrobkov od sp. Pezinské tehelne - paneláreň, a.s. (platí pre ucelen kamiónový odber)
 - bezplatné poradenstvo
 - bezplatný výpočet spotreby a ceny tehliarskeho materiálu pre vašu stavbu
 - bezplatné spracovanie kladačských plánov pre polomontovaný keramický stropný systém 
Oficiálna stránka výrobcu:
Cenník produktov:
Katalóg produktov: